Janmarathi

शेती

पावसाचे अंदाज कसे काढतात...........!

शेती21 March 2023 12:03 PM GMT
निसर्गाची किमया अगाध आहे. ती समजुन घ्यायला विज्ञानाचे निष्कर्ष पण कमी पडतात आणि हे निष्कर्ष बरोबर माहिती देऊ शकत नाही. आपले पूर्वज हाजारो वर्षा पासून ...