कर्नाटकच्या नयनरम्य आणि पश्चिम घाटाच्या मधोमध वसलेले, कूर्ग हे एखाद्या चित्तथरारक हिल स्टेशनपेक्षा कमी नाही.
Facebook
20/05/2023
कुर्गचे हिरवेगार वातावरण, धुक्याच्या टेकड्या, खळखळणारे धबधबे आणि सुगंधी कॉफीचे मळे तुम्हाला येथे आरामात दोन ते तीन दिवस राहण्यास भाग पाडतील.
Facebook
Facebook
कूर्गला, कोडगू म्हणूनही ओळखले जाते, हे निसर्गप्रेमी आणि साहसप्रेमींसाठी एक उत्तम ठिकाण आहे.
20/05/2023
Facebook
कुर्ग हा प्रदेश अफाट कॉफी आणि मसाल्यांच्या लागवडींनी भरलेला आहे.
20/05/2023
Facebook
टेकड्या, घनदाट जंगले आणि नद्या यामुळे कुर्गचे दृश्य अधिकच सुंदर दिसते.
Facebook
Facebook
अॅबी फॉल्स हे कूर्गमधील सर्वात प्रेक्षणीय ठिकाणांपैकी एक मानले जाते.
येथे खडकाळ कड्यावरून पाणी खाली येत असताना एक विलोभनीय दृश्य बनवते.
20/05/2023
Facebook
20/05/2023
Facebook
कूर्गला भारताचे स्कॉटलंड म्हणून हि ओळखले जाते.
Facebook