१. हा सुंदर आणि मनोरंजक प्राणी मूळ उत्तर अमेरिकेचा रहिवाशी आहे.
Facebook
18/04/2023
२. हा सस्तन प्राणी आहे. रॅकून फक्त रात्रीच भक्ष्य आणि अन्नाच्या शोधात बाहेर पडतो. तो दिवसा फक्त आराम करतो. हिवाळ्यात रॅकूनला त्याच्या गुहेत राहायला आवडते.
Facebook
३. रॅकूनच्या चेहऱ्यावर मास्कसारखे काळे डाग असतात. असे मानले जाते की हे स्पॉट्स सूर्याच्या तीव्र प्रकाशापासून त्यांचे संरक्षण करतात.
18/04/2023
Facebook
Facebook
४. रॅकून प्राण्याची सरासरी लांबी ३५ इंच असते. त्याची उंची सुमारे १२ इंच आहे. रॅकूनचे वजन ४ ते १० किलो पर्यंत असू शकते.
५. रॅकूनचे हात अतिशय अद्वितीय आहेत. रॅकूनच्या पंजाला ५ बोटे असतात. त्याचे पंजे मानवी हातांसारखे दिसतात. हा प्राणी आपले पुढचे पंजे हात म्हणून वापरतो.
Facebook
18/04/2023
६.रॅकून सुमारे ५० वेगवेगळे आवाज काढू शकतो. रॅकून एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी आणि अन्न शोधत असताना वेगवेगळे आवाज काढतात.
Facebook
18/04/2023
Facebook
८ रॅकून हा सर्वभक्षी प्राणी आहे. सर्वभक्षी म्हणजे तो मांस आणि वनस्पती दोन्ही खातो. हा निशाचर प्राणी आहे, त्यामुळे दिवसा त्याला दिसत नाही.
Facebook
Facebook
९. नर रॅकून केवळ प्रजनन होईपर्यंत मादीसोबत राहतो. मादी एकावेळी १ ते ६ पिलांना जन्म देऊ शकते.
१०. रॅकूनचे आयुष्य २ ते ३ वर्षे असते. शहरांमध्ये आढळणारे रॅकून जंगलात आढळणाऱ्यांपेक्षा जास्त म्हणजे १० वर्षे जगतात.
Facebook