१०. हल्क होगन: नेट वर्थ $२५ दशलक्ष डॉलर्स आहे.
16/03/2023
Facebook
९. स्टेसी केबलर: नेट वर्थ $२५ दशलक्ष डॉलर्स आहे.
Facebook
16/03/2023
८. कर्ट अँगल: नेट वर्थ $२५ दशलक्ष डॉलर्स आहे.
Facebook
Facebook
७. ब्रॉक लेसनर: एकूण संपत्ती $२८ दशलक्ष डॉलर्स आहे.
16/03/2023
Facebook
५. जॉन सीना: एकूण संपत्ती $६० दशलक्ष डॉलर्स आहे.
16/03/2023
Facebook
४. स्टेफनी मॅकमोहन: निव्वळ संपत्ती $१५० दशलक्ष डॉलर्स आहे.
16/03/2023
Facebook
३. पॉल मायकेल लेवेस्क (ट्रिपल एच): निव्वळ संपत्ती $१५० दशलक्ष डॉलर्स आहे.
Facebook
16/03/2023
२. ड्वेन "द रॉक" जॉन्सन: नेट वर्थ $४०० दशलक्ष डॉलर्स आहे.
Facebook
16/03/2023
Facebook