१. अमेरिका: संरक्षण बजेट $७६१ अब्ज, वर्तमान सैन्य: १४८.४ दशलक्ष.
Facebook
22/03/2023
२. रशिया: संरक्षण बजेट $३८२ अब्ज, वर्तमान सैन्य: ६९.५ दशलक्ष.
Facebook
Facebook
३. चीन: संरक्षण बजेट: $२३० अब्ज, सैन्य: ६१.६ दशलक्ष.
22/03/2023
Facebook
५. युनायटेड किंगडम: संरक्षण बजेट: $५० अब्ज, वर्तमान सैन्य: ३१.१ दशलक्ष.
22/03/2023
Facebook
६. दक्षिण कोरिया: संरक्षण बजेट: $४२ अब्ज, वर्तमान सैन्य: २५.९ दशलक्ष.
22/03/2023
Facebook
७. पाकिस्तान: संरक्षण बजेट: $7 अब्ज, वर्तमान सैन्य: 104.4 दशलक्ष.
Facebook
22/03/2023
८. जपान: संरक्षण बजेट: $३९ अब्ज, वर्तमान सैन्य: ५३.४ दशलक्ष.
Facebook
९ . फ्रान्स: संरक्षण बजेट: $45 अब्ज, सैन्य: 30 दशलक्ष.
22/03/223
Facebook
22/03/2023
Facebook
Facebook
११. तुर्की: संरक्षण बजेट: $२५ अब्ज, सैन्य: ४२.४ दशलक्ष.
१२. ब्राझील: संरक्षण बजेट: $१८.७ अब्ज, विद्यमान सैन्य: ३९.७ दशलक्ष.
22/03/2023
Facebook
१३. इंडोनेशिया: संरक्षण बजेट: $८.८ अब्ज, सैन्य: ३५.८ दशलक्ष.
Facebook
Facebook
१४. इजिप्त: संरक्षण बजेट: $४.३ अब्ज, सैन्य: ४४.१ दशलक्ष.
१५. युक्रेन: संरक्षण बजेट: $२० अब्ज, सैन्य: २२.१ दशलक्ष.
Facebook