Janmarathi

You Searched For "Shocking Video"

Shocking Video: मोबाईल दिला नाही म्हणून मुलाने १७ व्या मजल्याहून मारली उडी..........!

आजकाल मोबाईल हा लोकांच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. फोन बाजूला ठेवून जर मुलांनी अभ्यास केला, तर अशी वेळ येणार नाही. हे उघड आहे. पण सध्या सगळीच...